Personal tools
Namespaces
Variants
Actions

Design:Page.html

From Katapulta

Jump to: navigation, search

Acest template afișează conținutul unei pagini statice definită în secțiunea Pagini și blog a părții de administrare.

<div id="page_{{ page.id }}">
  <h2>{{ page.title }}</h2>
  <p>{{ page.content|nl2br }}</p>
</div>

Variabile

În template-ul page.html pot fi accesate următoarele variabile: