Personal tools
Namespaces
Variants
Actions

Design:Variabile

From Katapulta

Jump to: navigation, search

Contents

Variabile globale

Variabilele globale sunt variabilele disponibile în toate template-urile sau widget-urile Katapulta. Cu alte cuvinte aceste variabile pot fi apelate în oricare dintre template-uri, indiferent de context. Acestea sunt următoarele:

collections

Conține lista de colecții de produse. Fiecare obiect din listă este o variabilă de tip collection.

blog

Conține lista de articole din blog-ul magazinului tău.

Atribute:

 • blog.all_posts
  - lista de articole; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip post; variabila
  blog.all_posts
  poate avea următorii parametrii:

limit - valoarea trebuie să fie număr întreg și reprezintă primele X articole din blog;

{{ blog.all_posts({'limit': 5}) }}

Returneaza primele 5 articole

category_id - valoarea este un număr întreg și reprezintă id-ul unei categorii de articole;

{{ blog.all_posts({'category_id': 1}) }}

returnează doar articolele din categoria cu id-ul 1
 • blog.categories
  - lista categorii de articole; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip category

cart

Returnează coșul de cumpărături activ. Această variabilă poate fi folosită atât global cât și în template-ul cart.html.

Atribute:

 • cart.items
  - conține lista de produse din coșul de cumpărături. Fiecare obiect din listă (item) are următoarele atribute:
  • item.cart
   - coșul de cumpărături în care se află
   item
  • item.id
   - id item
  • item.quantity
   - cantitatea
  • item.price
   - prețul
  • item.variant
   - varianta acestui articol din coș; obiect de tip variant
  • item.product
   - obiect de tip product
  • item.property1_value
   - valoarea caracteristicii 1 a produsului (variantei)
  • item.property2_value
   - valoarea caracteristicii 2 a produsului (variantei)
  • item.property3_value
   - valoarea caracteristicii 3 a produsului (variantei)
  • item.compare_price
   - prețul comparativ
  • item.sku
   - codul de inventar SKU
  • item.weight
   - greutatea
  • item.total
   - totalul articolului curent din coș (preț*cantitate)
  • item.available_quantity
   - cantitatea disponibilă
  • item.track_inventory
   - are valoarea
   true
   dacă articolul curent (item) este inventariat
  • item.inventory_policy
   - returnează
   DENY
   (produsul este scos de la vanzare când nu mai e în stoc) sau
   ALLOW
   (produsul poate fi cumpărat chiar dacă nu mai e în stoc)
 • cart.item_count
  - numărul de linii din coșul de cumpărături
 • cart.units_count
  - numărul total de produse din coșul de cumpărături sau câte unități (bucăți) sunt în total în coș
 • cart.total_price
  - prețul total al produselor aflate în coșul de cumpărături curent
 • cart.total_weight
  - greutatea totală a produselor din coșul de cumpăraturi curent
 • cart.note
  - nota pe care cumpărătorul o atașează
 • cart.total_cart
  - totalul coșului de cumpărături (inclusiv costul transportului)

link_lists

Conține listele de linkuri (meniurile definite în secțiunea Navigare).

Apelarea unei liste de linkuri se face astfel:

<ul>
{% for link in link_lists['main-menu'].links %}
 <li><a href="{{ link.url }}">{{ link.title|e }}</a></li>
{% endfor %}
</ul>

Fiecare obiect din lista link_lists are următoarele atribute:

 • link_list.id
  - id-ul listei de linkuri
 • link_list.title
  - denumirea listei de linkuri
 • link_list.links
  - link-urile listei; fiecare obiect din această listă are următoarele atribute:
  • link.id
   - id link
  • link.title
   - denumire link
  • link.target
   - target link
  • link.url
   - URL link

vendors

Lista de producători. Fiecare obiect din listă este o variabilă de tip vendor.

product_types

Lista de tipuri de produse. Fiecare obiect din listă este o variabilă de tip product_type.

pages

Lista de pagini statice. Fiecare obiect din listă este o variabilă de tip page.

active_url

URL-ul activ

Exemplu:

/collection/catalog?page=2

active_url_without_querystring

URL-ul activ fără querystring.

Exemplu:

/collection/catalog


shop

Conține informații despre magazinul tău așa cum au fost definite în secțiunea setări magazin.

Atribute:

 • shop.name
  - numele magazinului
 • shop.url
  - adresa web a magazinului
 • shop.email
  - email-ul magazinului
 • shop.currency
  - moneda magazinului
 • shop.meta_title
  - titlu pagina principala
 • shop.meta_keywords
  - "meta keywords" pentru pagina principala
 • shop.meta_description
  - "meta description" pentru pagina principala

continue_shoppping_url

Ultimul URL înainte de adăugarea unui produs în coşul de cumpărături.

settings

Această variabilă conţine setările temei actuale. Dacă tema nu are setări, variabila settings nu va conţine nici un atribut.

is_ajax

Returneaza true daca requestul a fost facut prin AJAX.

Variabile specifice template-urilor

product

Returnează produsul curent. Această variabilă este folosită în template-ul product.html.

Atribute:

 • product.id
  - id-ul produsului curent
 • product.title
  - titlul produsului curent
 • product.description
  - descrierea produsului curent
 • product.is_physical
  - produsul curent este palpabil?
 • product.is_available
  - produsul este disponibil pentru a fi cumparat (adaugat in cosul de cumparaturi)
 • product.has_variants
  - produsul curent are variante?
 • product.property1
  - caracteristica 1
 • product.property2
  - caracteristica 2
 • product.property3
  - caracteristica 1
 • product.property_names
  - numele caracteristicilor definite pentru produsul curent (ex: culoare/marime/stil)
 • product.tags
  - etichetele produsului curent (separate prin virgulă)
 • product.creation_time
  - data/ora la care a fost creat produsul
 • product.url
  - URL-ul produsului
 • product.variants
  - variantele produsului curent; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip
  variant
  :
  • variant.id
   - id-ul variantei
  • variant.price
   - prețul
  • variant.product
   - produsul din care face parte varianta curentă
  • variant.property1_value
   - valoarea caracteristicii 1
  • variant.property2_value
   - valoarea caracteristicii 2
  • variant.property3_value
   - valoarea caracteristicii 3
  • variant.property_values
   - returnează valorile caracteristicilor sub forma: property1/propery2/property3
  • variant.compare_price
   - prețul comparativ
  • variant.full_title
   - denumirea completa a variantei de produs (nume produs + proprietati varianta)
  • variant.sku
   - codul de inventar SKU
  • variant.weight
   - greutatea
  • variant.quantity
   - cantitatea din stoc a variantei curente
  • variant.track_inventory
   - varianta curentă este inventariată?
  • variant.inventory_policy
   - politica de inventariere: ALLOW (varianta poate fi cumpărată chiar dacă produsul nu mai e în stoc) sau DENY (dacă varianta nu mai e în stoc, atunci nu mai poate fi cumpărată)
 • product.images
  - lista cu imaginile produsului; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip
  image
  :
  • image.filename
   - numele fișierului imagine
  • image.image_url
   - URL-ul imaginii curente
  • image.thumb_url
   - URL-ul imaginii thumbnail curente
  • image.alternate_text
   - text pentru atributul ALT al imaginii
 • product.collections
  - lista colecțiilor din care face produsul curent; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip collection
 • product.price_varies
  - returnează
  true
  dacă prețul variantelor produsului curent diferă (adică, variantele produsului curent nu au același preț)
 • product.price
  - prețul produsului curent
 • product.price_min
  - prețul minim al variantelor acestui produs
 • product.price_max
  - prețul maxim al variantelor acestui produs
 • product.compare_price
  - prețul comparativ
 • product.compare_price_min
  - prețul comparativ minim al variantelor acestui produs
 • product.compare_price_max
  - prețul comparativ maxim al variantelor acestui produs
 • product.compare_price_varies
  - returnează
  true
  dacă prețul comparativ al variantelor produsului curent diferă
 • product.requires_shipping
 • product.type
  - tipul produsului curent
 • product.vendor
  - producătorul produsului curent
 • product.featured_photo
  - funcție care returnează numele (alt) și URL-ul (src) imaginii principale;
 • product.metatitle
  - titlu paginii web (folosit în tag-ul title)
 • product.metakeywords
  - meta keywords
 • product.metadescription
  - meta description

Parametrii:


{{ product.featured_photo('icon')['src'] }}
{{ product.featured_photo('icon')['alt'] }} 

{{ product.featured_photo('thumb')['src'] }}
{{ product.featured_photo('thumb')['alt'] }} 

{{ product.featured_photo('small')['src'] }}
{{ product.featured_photo('small')['alt'] }}

{{ product.featured_photo('compact')['src'] }}
{{ product.featured_photo('compact')['alt'] }} 
 
{{ product.featured_photo('medium')['src'] }}
{{ product.featured_photo('medium')['alt'] }}

{{ product.featured_photo('large')['src'] }}
{{ product.featured_photo('large')['alt'] }}

{{ product.featured_photo('big')['src'] }}
{{ product.featured_photo('big')['alt'] }} 

{{ product.featured_photo('grande')['src'] }}
{{ product.featured_photo('grande')['alt'] }} 
 

Exemplu:

<img src="{{ product.featured_photo('large')['src'] }}" alt="{{ product.featured_photo('large')['alt'] }}"/>

Dimensiunile imaginilor sunt următoarele:

 • icon - 32x32 px
 • thumb - 50x50 px
 • small - 100x100 px
 • compact - 160x160 px
 • medium - 220x220 px
 • large - 300x300 px
 • big - 480x480 px
 • grande - 600x600 px

collection

Returnează colecția de produse curentă. Această variabilă este folosită în template-ul collection.html.

Atribute:

 • collection.id
  - id-ul coleției
 • collection.title
  - denumirea colecției
 • collection.handle
  - identificatorul colecției
 • collection.collection_type
  - tipul colecției (automată sau manuală)
 • collection.description
  - descrierea colecției
 • collection.products
  - lista de produselor care fac parte din coleția curentă; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip product
 • collection.url
  - ULR-ul colecției
 • collection.product_count
  - numărul de produse din colecția curentă
 • collection.all_tags
  - lista cu etichetele asociate produselor din colecția curentă
 • collection.current_tags
  - lista cu etichetele după care este filtrată colecția curentă
 • collection.metatitle
  - titlu paginii web (folosit în tag-ul title)
 • collection.metakeywords
  - meta keywords
 • collection.metadescription
  - meta description

page

Returnează pagina statică curentă. Această variabilă este folosită în template-ul page.html.

Atribute:

 • page.id
  - id-ul paginii
 • page.title
  - titlul paginii
 • page.content
  - conținutul paginii
 • page.url
  - URL-ul paginii
 • page.metatitle
  - titlu paginii web (folosit în tag-ul title)
 • page.metakeywords
  - meta keywords
 • page.metadescription
  - meta description

post

Returnează articolul curent din blogul magazinului tău. Această variabilă este folosită în template-ul post.html.

Atribute:

 • post.id
  - id-ul articolului
 • post.title
  - tiltul articolului
 • post.author
  - autorul
 • post.content
  - conținutul
 • post.last_update_time
  - ultima data/oră de actualizare a articolului
 • post.creation_time
  - data/ora creării articolului
 • post.handle
  - identificatorul unic articolului
 • post.url
  - URL-ul articolului
 • post.comment_count
  - numărul total de comentarii (publicate si nepublicate) ale articolului curent
 • post.comments_published
  - numarul de comentarii publicate (vizibile de pe frontend)
 • post.comments
  - lista de comentarii; fiecare obiect din lista de comentarii este o variabilă de tip
  comment
  cu următoarele atribute:
  • comment.id
   - id-ul comentariului
  • comment.post_id
   - id-ul articolului din care face parte comentariul
  • comment.author
   - autorul comentariului
  • comment.content
   - conținutul comentariului
  • comment.creation_time
   - data creării comentarilui
  • comment.has_error(atribut)
   - funcție care testează dacă
   atribut
   are erori
  • comment.display_error(atribut)
   - funcție care afișează eroarea pentru
   atribut
  • comment.url
   - URL comentariu
 • post.category
  - categoria din care face parte articolul curent
 • post.comments_denied
  - returnează
  true
  dacă comentariile asupra articolului curent nu sunt permise
 • post.comments_allowed
  - returnează
  true
  dacă comentariile asupra articolului curent sunt permise
 • post.comments_moderated
  - returnează
  true
  dacă comentariile asupra articolului curent sunt moderate de administrator
 • post.metatitle
  - titlu paginii web (folosit în tag-ul title)
 • post.metakeywords
  - meta keywords
 • post.metadescription
  - meta description

category

Returnează categoria de articole curentă. Această variabilă este folosită în template-ul postcategory.html.

Atribute:

 • category.id
  - id-ul categoriei
 • category.title
  - titlul
 • category.url
  - URL-ul categoriei
 • category.posts
  - conține lista de articole; fiecare element din listă este o variabilă de tip post

product_type

Returnează tipul de produs curent. Această variabilă este folosită în template-ul collection-by-type.html.

Atribute:

 • product_type.title
  - denumirea tipului de produs curent
 • product_type.url
  - URL-ul tipul de produs curent
 • product_type.products
  - lista de produse a tipului de produs curent; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip product
 • product_type.product_count
  - numarul de produse de acest tip
 • product_type.has_products
  - returneaza true daca tipul de produs curent are produse

vendor

Returnează producătorul curent. Această variabilă este folosită în template-ul collection-by-vendor.html.

Atribute:

 • vendor.title
  - denumirea producătorului curent
 • vendor.url
  - URL-ul producătorului curent
 • vendor.products
  - lista de produse a producătorului curent; fiecare obiect din listă este o variabilă de tip product
 • vendor.product_count
  - numarul de produse ale producatorului curent
 • vendor.has_products
  - returneaza true daca producatorul curent are produse

catalog

Returnează produsele din colecția cu identificatorul catalog. Dacă această colecție nu este definită va returna toate produsele din magazin.

Această variabilă este folosită în template-ul catalog.html.

Atribute:

 • catalog.products
  - conține lista de produse; fiecare obiect din lista este o variabilă de tip product.

Variabile Email

Template-urile pentru trimiterea emailurilor se găsesc în secțiunea Setări -> Șabloane email a părții de administrare. Următoarele email-uri pot fi personalizate folosind tag-urile Twig:

 • Confirmare comandă
 • Confirmare livrare
 • Contactează cumpărător
 • Notificare comandă nouă

shop_name

Returnează numele magazinului așa cum a fost definit la secțiunea Setări magazin.

order

Returnează comanda curentă făcută de un cumpărător. Variabila
order
are următoarele atribute:
 • order.id
  - numărul comenzii
 • order.order_date
  - data plasării comenzii
 • order.subtotal
  - valoarea totală a produselor din comanda curentă
 • order.shipping
  - costul transportului pentru comanda curentă
 • order.total
  - valoarea totală a comenzii curente (subtotal+shipping)
 • order.payment_method
  - metoda de plată
 • order.shipping_method
  - metoda de livrare
 • order.discount_info
  - array cu informatii despre discont
  • order.discount_info['name']
   - nume discont
  • order.discount_info['fullname']
   - nume complet (inclusiv cod) discont
  • order.discount_info['code']
   - cod discont
  • order.discount_info['value']
   - valoare discont

items

Lista articolelor (produselor) din comanda curentă. Fiecare element din lista este o variabilă de tip
item
cu următoarele atribute:
 • item.sku
  - codul de inventar
 • item.name
  - numele produsului din comandă
 • item.quantity
  - cantitatea comandată
 • item.price
  - prețul produsului din comandă

customer

Această variabilă conține informații despre cumpărător.

Are următoarele atribute:

 • customer.name
  - numele complet al cumpărătorului (nume+prenume)
 • informații livrare
  • customer.shipping_firstname
   - prenume
  • customer.shipping_lastname
   - nume
  • customer.shipping_address_line1
   - adresa linia 1
  • customer.shipping_address_line2
   - adresa linia 2
  • customer.shipping_city
   - localitate
  • customer.shipping_province
   - judet (provincie)
  • customer.shipping_zip
   - cod poștal
  • customer.shipping_phone
   - telefon
 • informații facturare
  • customer.billing_firstname
   - prenume
  • customer.billing_lastname
   - nume
  • customer.billing_address_line1
   - adresa linia 1
  • customer.billing_address_line2
   - adresa linia 2
  • customer.billing_city
   - localitate
  • customer.billing_province
   - judet (provincie)
  • customer.billing_zip
   - cod poștal
  • customer.billing_phone
   - telefon